Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Акредитация Доклади акредитация Програмни акредитации за ОКС Програмни акредитации за ОНС „Доктор” Групата научни специалности 01.01.00 „Математика”    English
Факултет по математика и информатика - Групата научни специалности 01.01.00 „Математика”

Доклад-самооценка за програмна акредитация на ОНС „Доктор” по групата научни специалности 01.01.00 „Математика” (01.01.02. Алгебра и теория на числата, 01.01.04. Математически анализ, 01.01.05. Диференциални уравнения, 01.01.06. Геометрия и топология, 01.01.09. Изчислителна математика, 01.01.12. Информатика, 01.01.13. Математическо моделиране и приложение на математиката)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ