Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2013 година протокол № 30 / 13.02.2013    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 30 / 13.02.2013

ПРОТОКОЛ № 30 / 13.02.2013

От деканския съвет на факултета по математика и информатика,Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

        Днес, 13.02.2013 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на Факултета по математика и информатика. 
       Присъстваха проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Манчо Манев, доц. д-р Коста Гъров, проф. д-р Антон Илиев и Тодор Чаушев, рък. звено УКЗ.

       ДНЕВЕН РЕД:

 1. Обсъждане на дневния ред на ФС.
 2. Разни.      

       РЕШЕНИЕ1: ДС прие предложението: да се включат следните подточки към точка „Разни” от дневния ред за ФС на ФМИ на 13.02.2013 г.:

 • обявяване на конкурс за академичната длъжност „Доцент”; 
 • хонорувани преподаватели;
 • отчет за научноизследователска дейност за 2012 година  и план за същата през 2013 г.; 
 • съобщение за предстоящото атестиране на преподаватели; 
 • предложения за актуализация на ” Правилника за устройството и дейността на ПУ”; 
 • съобщение за избираемите дисциплини за Пролетния триместър;
 • съобщение за предстоящата изпитна сесия;
 • предложения за Редколегията на ПУ; 
 • признаване на диплом за висше образование; 
 • частични промени и други предложения от катедри; 
 • съобщение за Промоция на ФМИ – 23.03.2013 г., Спортна зала. 

        РЕШЕНИЕ 2: ДС прие: в срок до 20.03.2013 г. избраните ръководители проф. Антон Илиев и доц. д-р Манчо Манев да изготвят и предложат структура на Редколегията на Научни трудове на „Паисий Хилендарски”

        РЕШЕНИЕ 3: ДС прие:  в срок до 06.03.2013 г. (сряда) да се изпратят на имейла на доц. д-р Манчо Манев предложения за промени в Правилника на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.

        РЕШЕНИЕ 4: ДС прие: в срок до 20.02.2013 г. ръководителите на катедри да изпратят на имейла на Надя Милева предложенията за избираеми (редовно и задочно) и факултативни дисциплини за Пролетни триместър на учебната 2012/2013 година.

       РЕШЕНИЕ 5: ДС прие: в срок до 27.02.2013 г. да се подадат заявки в Деканата за предстоящата изпитна сесия за специалностите във ФМИ (редовно обучение).

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ

НАДЯ МИЛЕВА
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ