Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Приложение на алгебрата в електростатиката    English
Факултет по математика и информатика - Приложение на алгебрата в електростатиката
 Лектори  доц. д-р Кирил Коликов и док-т Стефан Божков
Анотация
Алгебрата в съчетание с Изчислителната математика дава възможност за изследване на различни процеси в природните науки. В избираемата дисциплина ще се изследват електромагнитни взаимодействия между тела, имащи единствен център на симетрия. Всеки студент или екип от студенти ще може да изследва взаимодействието между различни по заряд и форма тела, чрез Wolfram Mathematica. 
Съдържание

1. Метод на инверсните образи в Електростатиката и приложението му за сфери – алгебричен метод.

2. Изследване взаимодействието между две заредени проводящи сфери с произволни радиуси и заряди – изчислителен метод.

3. Неточности (отклонения) на силата на електростатичното взаимодействие между две проводящи сфери от закона на Кулон – графики.

4. Електростатично взаимодействие между тела, имащи единствен център на симетрия – куб, елипсоид, тор и т.н.

5. Основни модели на нуклоните – взаимодействия между протони и неутрони в стандартния и тороидния модел.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ