Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Говорна култура и делово общуване    English
Факултет по математика и информатика - Говорна култура и делово общуване
 Лектори  гл. ас. д-р Маргарита Александрова
Анотация
Реализирането на професионалните възможности в днешния ден до голяма степен зависи от умението на специалиста да представи себе си и своята дейност, продукт в благоприятна светлина, а това е свързано с културната устна реч и умението да се води делови разговор.
Дисциплината представлява интерес за тези, които искат да повишат културата на своята устна делова реч, да овладеят умения за устна комуникация и за ефективно делово общуване.
Овладяват се познания и умения за самопрезентация на говорителя; за деловия разговор от позициите на неговата речева, психологическа и поведенческа култура.
Изясняват се важни въпроси и се овладяват практически умения в сферата на култура и техника на говора: правилна артикулация, ясна дикция, книжовен правоговор, стилове на книжовно произношение и тяхното приложение.
Овладяват се изразните средства на живото слово - вербални и невербални. Коментира се невербалната комуникация: език на тялото (мимика, жест, поза, поглед), поведение в пространството, външен вид и облекло, и нейното важно значение както в личното, така и в деловото общуване.
Отделено е място на важни проблеми на деловото общуване: речевата култура на деловия разговор, речевият етикет и подходите към събеседника и др.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ