Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Съвременни решения за виртуализация    English
Факултет по математика и информатика - Съвременни решения за виртуализация
 Лектори  хон. ас. Цоло Цолов (сист. админ. УКЗ)
Анотация

Целта на курса е да запознае студентите с водещите софтуери за виртуализация и тяхното приложение при решаване на конкретни инфраструктурни проблеми. Ще бъдат разгледани и сравнени възможностите на водещите софтуерни решения както и лимитациите при тях. Оценка на целите, анализ наличните ресурси и адекватно използване на технологиите.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ