Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Научна дейност Доклади на конференции, организирани от ФМИ Смолян 2012 Section B: Informatics and Information Technologies    English
Факултет по математика и информатика - Section B: Informatics and Information Technologies

Секция Б: Информатика и информационни технологии

Оценка на адаптивността на системите за електронно обучение
Анастасия Вангелова, Станка Хаджиколева
Интеграция на изчислителна библиотека за симулация на математически модели в уеб базирана система за управление на курсове
Никола Вълчанов, Петя Петкова, Антон Илиев
Агенти за проверка за преписване
Никола Вълчанов, Асен Рахнев, Николай Павлов, Олга Рахнева
Рамка за мобилни логически игри
Николай Павлов, Ангел Голев, Асен Рахнев
Виртуална класна стая за електронно обучение
Николай Павлов, Олга Рахнева, Асен Рахнев
Клъстер информационни и комуникационни технологии Пловдив и клъстеризация на клъстерите
Асен Рахнев, Юлий Славов, Николай Павлов
Система за анализ и обработка на геомагнитни данни
Д. Тоцева, П. Тодоров, И. Ганев
Метамодел на методики за оценка на качеството на обучението
Станка Хаджиколева, Емил Хаджиколев, Георги Тотков, Росица Донева, Желяна Донева

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ