Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Бизнес математика, зимен    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес математика, зимен
 Последна актуализация: 14.03.2019 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗПИТНА СЕСИЯ
ЗИМЕН (Б) ТРИМЕСТЪР НА 2018/19 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „БИЗНЕС МАТЕМАТИКА “
 
Учебна дисциплина,
преподавател
Редовен изпит Поправителен изпит
дата час зала дата час зала
I курс

Математически анализ 1, 
проф. д.м.н. Петко Пройнов

26.03.2019

09:00

232 с.з.

 05.04.2019

09:00

232 с.з.

Аналитична геометрия,
доц. д-р Марта Теофилова

21.03.2019

09:00

232 с.з.

 04.04.2019

09:00

 231 с.з.

IІ курс

Застрахователна математика,
проф. д-р Николай Кюркчиев

19.03.2019

10:00

547 к.з.

02.04.2019

10:00

547 к.з.

Диференциални уравнения,
проф. д.м.н. Петко Пройнов

26.03.2019

09:00

232 с.з.

 05.04.2019

09:00

232 с.з.

Бази от данни,
доц. д-р Станка Хаджиколева

21.03.2019

09:00

446 к.з.

07.04.2019

09:00

446 к.з.

Избираема дисциплина

Текуща оценка

IІІ курс

Теория на игрите и икономическо поведение, 
проф. д.м.н. Снежана Христова

28.03.2019

09:00

346 к.з.

02.04.2019

09:00

2 аула

Статистически софтуер  
гл. ас. д-р Петър Копанов

25.03.2019

09:00

533 к.з.

 05.04.2019

09:00

533 к.з.

Оптимизационни модели в икономиката,
доц. д-р Дойчин Бояджиев

19.03.2019

14:00

547 к.з.

 07.03.2019

09:00

533 к.з.

Избираема дисциплина

Текуща оценка

IV курс

Борсова и извънборсова търговия, 
гл. ас. д-р Милена Петкова

22.03.2019

14:00

346 к.з.

02.04.2019

09:00

446 к.з.

Анализ на инвестиционни проекти,
проф. д-р Андрей Захариев

27.03.2019

09:00

446 к.з.

04.04.2019

09:00

432 к.з.

Математически методи в логистиката, 
проф. д-р Манчо Манев/ 
гл. ас. д-р Асен Христов

20.03.2019

09:00

436 с.з.

07.04.2019

09:00

422 ауд.

Избираема дисциплина

Текуща оценка

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ