Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2013 Протокол N 6 12/13    English
Факултет по математика и информатика - Протокол N 6 12/13

П Р О Т О К О Л № 6 -  12/13

            Днес 27.02.2013г. (сряда) от 10.30 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Димчо Димов, гл. ас. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл.ас. Иван Димитров, гл.ас. Генчо Стоицов, гл.ас. Георги Чолаков, гл. ас Александър Пенев, ас. Владимир Вълканов, ас. Емил Дойчев

Отсъстваха: доц. д-р Иван Ганчев – в неплатен отпуск, гл.ас. Станка Хаджиколева – в майчинство

            ДНЕВЕН РЕД:

 1.      Докторанти

2.      Разни

РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред:

1. Катедреният съвет прие единодушно отчета за работата на докторант Иван Димитров през първата година от подготовката и мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Стоянов за работата му в същия период.

2. КС предлага на ФС докторант Иван Димитров да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата му през първата година от подготовката.

3. Катедреният съвет прие единодушно отчета за работата на докторант Васил Василев през първата година от подготовката и мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Стоянов за работата му в същия период.

4. КС предлага на ФС докторант Иван Димитров да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата му през първата година от подготовката.

5. Катедреният съвет прие единодушно отчета за работата на докторант Христо Лесев през втората година от подготовката и мнението на научния ръководител проф. д-р Снежана Гочева-Илиева за работата му в същия период.

6. КС предлага на ФС докторант Христо Лесев да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата му през втората година от подготовката.

 

27.02.2013

Протоколчик:                                                                      Рък. катедра:

       /гл. ас. д-р А. Стоянова-Дойчева/                                          /проф. д-р С. Стоянов/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ