Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2013 Протокол № 8 от 13.02.2013г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 8 от 13.02.2013г.

Протокол № 8 – 2012/2013

от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,

 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 13.02.2013 г.

 

Днес, 13.02.2013 г., се провед катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д-р Асен Рахнев,  проф. д-р Николай Кюркчиев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д‑р Ангел Голев, гл. ас. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Христо Кискинов, гл. ас. д-р Никола Вълчанов, ас. д-р Кремена Стефанова, ас. Елена Тодорова.

Отсъстващи: няма.

Дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Разни.

 

РЕШЕНИЯ:

 1. Катедреният съвет приема мнението за работата на докторант Десислава Андреева Захариева  през третата година от подготовката (01.03.2012 г. – 01.03.2013 г.), предоставено от научния ръководител проф. д-р Николай Кюркчиев.
 2.  Катедреният съвет приема отчета за третата година от подготовката на докторант Десислава Андреева Захариева, съгласно мнението на научния ръководител.
 3. Катедреният съвет предлага докторант Десислава Андреева Захариева да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през третата година от подготовката.
 4. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет докторант Десислава Андреева Захариева да бъде отчислена от докторантура с придобито право на защита, считано от 01.03.2013 г.
 5. Катедреният съвет приема мнението за работата на докторант Мая Василева Стоева през третата година от подготовката (01.03.2012 г. – 01.03.2013 г.), предоставено от научния ръководител проф. д-р Асен Рахнев.
 6. Катедреният съвет приема отчета за третата година от подготовката на докторант Мая Василева Стоева, съгласно мнението на научния ръководител.
 7. Катедреният съвет предлага докторант Мая Василева Стоева да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през третата година от подготовката.
 8. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет докторант Мая Василева Стоева да бъде отчислена от докторантура с придобито право на защита, считано от 01.03.2013 г.
 9. Катедреният съвет приема мнението за работата на докторант Стефка Йорданова Анева през третата година от подготовката (15.02.2012 г. – 15.02.2013 г.), предоставено от научния ръководител доц. д-р Коста Гъров.
 10. Катедреният съвет приема отчета за третата година от подготовката на докторант Стефка Йорданова Анева, съгласно мнението на научния ръководител.
 11. Катедреният съвет предлага докторант Стефка Йорданова Анева да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през третата година от подготовката.
 12. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет докторант Стефка Йорданова Анева да бъде отчислена от докторантура с придобито право на защита, считано от 15.02.2013 г.
 13. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет проекта за дисертационен труд на докторант Стефка Йорданова Анева на тема: Модел за профилирано обучение по информатика и информационни технологии в гимназиален етап” да бъде насочен към процедура за предварително обсъждане на заседание на Катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии” при ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”.
 14. Катедреният съвет приема мнението за работата на докторант Генчо Димитров Стоицов през втората година от подготовката (16.03.2012 г. – 15.02.2013 г.), предоставено от научния ръководител доц. д-р Коста Гъров.
 15. Катедреният съвет приема отчета за втората година от подготовката на докторант Генчо Димитров Стоицов, съгласно мнението на научния ръководител.
 16. Катедреният съвет предлага докторант Генчо Димитров Стоицов да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката.
 17. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет докторант Генчо Димитров Стоицов да бъде отчислен от докторантура с придобито право на защита, считано от 15.02.2013 г.
 18. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет проекта за дисертационен труд на докторант Генчо Димитров Стоицов на тема: Методически инструментариум за формиране на знания и умения по Компютърни мрежи и комуникации” да бъде насочен към процедура за предварително обсъждане на заседание на Катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии” при ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”.
 19. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да приеме индивидуалния учебен план на гл. ас. Ваня Ангелова Иванова за работата през трите години от подготовката по докторантурата.
 20. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да приеме индивидуалния учебен план на Чавдар Петров Кулин за работата през четирите години от подготовката по докторантурата.
 21. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди тема за дисертационен труд на Веселин Николаев Кюркчиев – „Инструменти за адаптивно електронно обучение”.
 22. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди тема за дисертационен труд на Анатоли Веселинов Карабов – „Методика за разработване на адаптивно електронно учебно съдържание”.
 23. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди тема за дисертационен труд на Валя Спасова Арнаудова – „Методика на адаптивно електронно обучение по икономически дисциплини”.
 24. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да прекъсне докторантурата на Вилислав Иванов Радев, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии”, за срок от 8 (осем) месеца по семейни причини, считано от 01.02.2013 година.

 

13.02.2013 г.                                                             Протоколчик:

гр. Пловдив                                                                                    /Аc. д-р К. Стефанова/

                                                                                     Ръководител катедра:

                                                                                                           /Доц. д-р Е. Ангелова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ