Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Планове за научно-изследователска дейност План за научно-изследователска дейност за 2013 г.    English
Факултет по математика и информатика - План за научно-изследователска дейност за 2013 г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 
НА ФАКУЛТЕТА ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 
НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 
ЗА 2013 Г.

 

1)    Поне 50 участия на преподаватели в научни проекти.

2)    Поне 40 участия на преподаватели на конференции, семинари и др.

3)    Поне 40 участия на преподаватели на конференции, семинари и др. с изнесен от преподавателя доклад.

4)    Поне 20 участия на преподаватели в публикуване на статии в чужбина.

5)    Поне 40 участия на преподаватели в публикуване на научни статии.

6)    Поне 10 участия на преподаватели в публикуване на научни статии с импакт фактор.

7)    Поне 10 участия на преподаватели в публикуване на учебници, учебни помагала и пособия.

8)    Поне 50 участия на преподаватели при написване на рецензии/референции на научни публикации.

Годишният план за научноизследователска дейност на Факултета по математика и информатика е приет на заседание на Факултетния съвет на Факултета по математика и информатика при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, проведено на 13 февруари 2013 г. (Протокол № 17 от 13.02.2013 г.).

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ