Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Планове за научно-изследователска дейност Отчет на изпълнение на плана за научно-изследователска дейност за 2012 г.    English
Факултет по математика и информатика - Отчет на изпълнение на плана за научно-изследователска дейност за 2012 г.

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ НА
ФАКУЛТЕТА ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ПРИ
ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ ЗА 2012 Г.

 

1)    При планирани – поне 50 участия на преподаватели в научни проекти.

Отчитаме 90 участия на преподаватели в научни проекти, от които 69 в национални и 21 в международни.

2)    При планирани – поне 40 участия на преподаватели на конференции, семинари и др.

Отчитаме 244 участия на преподаватели в конференции, семинари и др.

3)    При планирани – поне 40 участия на преподаватели на конференции, семинари и др. с изнесен от преподавателя доклад.

Отчитаме 79 участия на преподаватели в конференции, семинари и др. с изнесен от преподавателя доклад.

4)    При планирани – поне 20 участия на преподаватели в публикуване на статии в чужбина.

Отчитаме 72 участия на преподаватели в публикуване на статии в чужбина.

5)    При планирани – поне 40 участия на преподаватели в публикуване на научни статии.

Отчитаме 162 участия на преподаватели в публикуване на научни статии.

6)    При планирани – поне 10 участия на преподаватели в публикуване на научни статии с импакт фактор.

Отчитаме 45 участия на преподаватели в публикуване на научни статии с импакт фактор.

7)    При планирани – поне 10 участия на преподаватели в публикуване на учебници, учебни помагала и пособия.

Отчитаме 19 участия на преподаватели в публикуване на учебници, учебни помагала и пособия.

8)    При планирани – поне 50 участия на преподаватели при написване на рецензии/референции на научни публикации.

Отчитаме 189 участия на преподаватели при написване на рецензии/реферирания на научни публикации.

 

Отчета за научноизследователска дейност на Факултета по математика и информатика за 2012 г. е приет на заседание на Факултетния съвет на Факултета по математика и информатика при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, проведено на 13 февруари 2013 г. (Протокол № 17 от 13.02.2013 г.).

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ