Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2013 година протокол № 29 / 06.02.2013    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 29 / 06.02.2013

ПРОТОКОЛ № 29 / 6.02.2013

От деканския съвет на факултета по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 06.02.2013 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на Факултета по математика и информатика.
Присъстваха проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Манчо Манев, доц. д-р Коста Гъров, проф. д-р Антон Илиев и Тодор Чаушев, рък. звено УКЗ.

ДНЕВЕН РЕД:

  • Обсъждане на дневния ред на ФС.
  • Разни.


РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следния дневен ред за ФС на ФМИ на 13.02.2013 г.:
1) Акредитация.
2) Докторанти.
3) Разни.
4) Избор на професор.
5) Избор на главни асистенти.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие следната заявка за брой студенти по специалности и форми на обучение за учебната 2013/2014 година:
редовно обучение – 100 И, БИТ; 40 МИ; 7 М; 8 ПМ; 20 БМ
задочно обучение – 60 И; 60 БИТ. 

РЕШЕНИЕ 3: ДС предлага проф. д-р Антон Илиев и доц. д-р Манчо Манев за главни редактори на редакционната колегия на Научни трудове на ПУ

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие следващото заседание на ДС да бъде на 13.02.2013 г. (сряда) от 12:00 ч.

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ

НАДЯ МИЛЕВА
Протоколчик

06.02.2013 г.
гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ