Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Математика и информатика (бакалавър) Учебен план Училищен курс по информатика    English
Факултет по математика и информатика - Училищен курс по информатика
Специалност
Форма на оценяване
Дисциплината
се води
Математика и информатика
(бакалавър) редовно обучение
изпит
 
Анотация
В дисциплината се разглеждат основните теми от учебното съдържание по информатика в средното училище.
 
Съдържание
  1. Основи на информатиката – алгоритми, бройни системи, двузначна логика, данни и кодиране.
  2. Апаратна и програмна част – апаратна част (хардуер) на компютър, програмна част (софтуер) на компютър, компютърни мрежи.
  3. Базов софтуер – Операционн системи (ОС), ОС с команден интерфейс, ОС с графичен интерфейс.
  4. Приложни и сервизни програми – приложен софтуер, сервизни програми, компютърна обработка на документи, електронни таблици.
  5. Основни типове данни и оператори – алгоритми и програми, синтаксис и семантика на езиците за програмиране, типове данни, линейни алгоритми, вземане на решения, повтарящи се действия.
  6. Програмиране на основни алгоритми – масиви, алгоритми за търсене и броене, алгоритми за подреждане по големина, работа с текстове, структурни типове данни с разнотипни елементи, подалгоритми и подпрограми, рекурсивни алгоритми, съхраняване и обработване на данни върху външна памет.
  7. Рекурсивни структури от данни – понятие за линеен списък, стек, опашка, граф, дърво.
  8. Въведение в комбинаторните алгоритми – алгоритми за генериране на вариации, комбинации и пермутации.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ