Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2013 Протокол № 5/12-13    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 5/12-13

Протокол № 5

Днес 08.02.2013 г. (петък) се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”. 


Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Димчо Димов, гл. ас. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл.ас. Иван Димитров, гл.ас. Генчо Стоицов, гл.ас. Георги Чолаков, гл. ас Александър Пенев, ас. Емил Дойчев, ас. Владимир Вълканов.


Отсъстваха: доц. д-р Иван Ганчев – в неплатен отпуск, гл.ас. Станка Хаджиколева – в майчинство

Приет бе следният дневен ред:

  1. Приемане на индивидуален работен план на докторант Александър Петров Петров.
  2. Разни.

 

РЕШЕНИЯ:


По т.1 от дневния ред катедреният съвет прие единодушно индивидуалния работен план на докторант Александър Петров Петров и предлага на Факултетния съвет на ФМИ да утвърди предложения индивидуален план на докторанта.

По т.2  от дневния ред катедреният съвет предлага на Факултетния съвет на ФМИ да бъде избран за хон. ас. Христо Бонев Христов, редовен докторант към катедрата, с 50 часа хорариум.

 

Ръководител катедра:  Проф. д-р С. Стоянов

Протоколчик:  гл. ас. д-р А. Стоянова

08.02.2013г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ