Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2013 Протокол № 4/12-13    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 4/12-13

Протокол № 4 /12-13

Днес 16.01.2013 г. (сряда) се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”. 


Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Димчо Димов, гл. ас. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл.ас. Иван Димитров, гл.ас. Генчо Стоицов, гл.ас. Георги Чолаков, гл. ас Александър Пенев, ас. Емил Дойчев, ас. Владимир Вълканов.


Отсъстваха: доц. д-р Иван Ганчев – в неплатен отпуск, гл.ас. Станка Хаджиколева – в майчинство

Приет бе следният дневен ред:

  1. Зачисляване на докторант.
  2. Разни.

 

РЕШЕНИЯ:


По т.1 от дневния ред катедреният съвет предлага на Факултетния съвет на ФМИ при вземане на решение за зачисляване в редовна докторантура Александър Петров Петров съгласно чл. 14 (2) и (3) от ПРАСПУ:

  1. Да избере за научен ръководител на Александър Петров Петров проф.д-р Станимир Недялков Стоянов;
  2. Да утвърди следната тема на дисертацията „Изследвания за създаване на среда за игрово-ориентирано обучение“.

Предложенията бяха приети с пълно болшинство на катедрен съвет.

 

Ръководител катедра:  Проф. д-р С. Стоянов

Протоколчик:  гл. ас. д-р А. Стоянова

16.01.2013г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ