Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2012 година протокол № 23 / 10.10.2012    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 23 / 10.10.2012

ПРОТОКОЛ № 23 / 10.10.2012

От деканския съвет на факултета по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 10.10.2012 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на Факултета по математика и информатика.
Присъстваха проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Манчо Манев, доц. д-р Коста Гъров, доц. д-р Антон Илиев и Тодор Чаушев, рък. звено УКЗ.

ДНЕВЕН РЕД:

 1.  Обсъждане на дневния ред на ФС.
 2.  Разни.

     
            РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следните подточки към точка разни от дневния ред за ФС на ФМИ на 10.10.2012 г.: 

 • учебни – нова магистърска програма;
 • заповед за групи и подгрупи;
 • допълнителните кандидатстудентски  изпити;
 • неплатен отпуск на доц. Иван Ганчев – 1 година;
 • приемно време на преподавателите за Есенния триместър;
 • предстоящи конкурси за докторанти;
 • предложение за рецензенти от ФМИ за НПД;
 • атестиране – ІІ-ри етап;
 • информация за КСК.

     РЕШЕНИЕ 2: ДС прие следващото заседание на ФС да бъде на 31.10.2012 г.

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ

НАДЯ МИЛЕВА
Протоколчик

10.10.2012 г.
гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ