Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2012 година протокол № 22 / 03.10.2012    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 22 / 03.10.2012

ПРОТОКОЛ № 22 / 03.10.2012

От деканския съвет на факултета по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 03.10.2012 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на Факултета по математика и информатика.
Присъстваха проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Манчо Манев, доц. д-р Коста Гъров, доц. д-р Антон Илиев и Тодор Чаушев, рък. звено УКЗ.

ДНЕВЕН РЕД:

 1.  Обсъждане на дневния ред на ФС.
 2.  Разни.

     
            РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следния дневен ред за ФС на ФМИ на 10.10.2012 г.: 

 1. Конкурси за академични длъжности.
 2. Учебни.
 3. Докторанти.
 4. Отчет на Факултетната комисия по акредитация.
 5. Избор на хонорувани преподаватели.
 6. Разни.
 7. Избор на професор.
 8. Избор на главен асистент.

    РЕШЕНИЕ 2: ДС прие следното дежурство на Деканското ръководство за Есенния триместър на учебната 2012/2013 г.:
     всеки работен ден от 11:30 ч. до 13:30 ч.

 • понеделник – доц. д-р Манчо Манев
 • вторник – доц. д-р Христо Крушков
 • сряда – проф. д-р Асен Рахнев
 • четвъртък – доц. д-р Коста Гъров
 • петък – проф. д-р Антон Илиев

РЕШЕНИЕ 3: Във връзка с постъпила молба от студента Костадин Емилов Цветанов за признаване на висше образование, придобито в чужбина, ДС прие предложението за назначаването на една постоянна комисия, която да бъде утвърдена и от Академичния съвет на ПУ „Паисий Хилендарски”.

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ

НАДЯ МИЛЕВА
Протоколчик

03.10.2012 г.
гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ