Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Математика и информатика (бакалавър) Учебен план Компютърна графика и презентации    English
Факултет по математика и информатика - Компютърна графика и презентации
Специалност
Форма на оценяване
Дисциплината
се води
Математика и информатика
(бакалавър) редовно обучение
изпит
 
Анотация
Основни на компютърната графика. Диалогови графични системи. Алгоритми за визуализация на тримерни обекти. Презентации.
 
Съдържание
  1. Основни на компютърната графика. Предмет на КГ. Направления в КГ. Геометрична информация. Методология на работа в генеративната КГ. Технически устройства за работа с графична информация.
  2. Диалогови графични системи. Модел на диалогова графична система – дисплеен, геометричен, структурен, семантичен и диалогов процесори.. Структура на изображението. Обработка на графичен обект. Математически апарат. Визуализация на графични обекти.
  3. Алгоритми за визуализация на тримерни обекти. Стандартна система от преобразования. Отрязване. Отстраняване на невидими линии и повърхнини. Модели на осветяване. Генерация на реалистични изображения.
  4. Презентации. Цел, предназначение и съдържание. Характеристики. Създаване и редактиране.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ