Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Приложна алгебра    English
Факултет по математика и информатика - Приложна алгебра
 Лектори  проф. д-р Стоил Миховски
Анотация

  Разглеждат се рационализиране на знаменателя на дроб чрез елементарни методи, чрез използване на най-голям общ делител на полиноми, чрез симетрични полиноми и чрез използване на теория на полетата. Аксиоматиката на понятието пръстен се прилага за доказване на правилото (-).(-)=(+) и на някои други правила, които остават недоказани в училищната математика.Прилагат се квадратичните форми за решаване на уравнения и неравенства и симетричните полиноми за трансформация на уравненията. Симетричните и антисиметричните полиноми се използват за разлагане на полиноми на множители, за доказване на условни тъждества и симетрични неравенства и за решаване на симетрични и антисиметрични системи уравнения. Прилагат се резултантите за решаване на нелинейни системи уравнения.

Съдържание
  1. Алгебрични кодове. Засекретяващи кодове – криптография. Декодиране. Кодове, поправящи грешките.
  2. Крайни групи. Групи, описващи свойства на геометрични фигури. Групи от движения. Решимост с линия и пергел – знаменити древногръцки задачи.
  3. Нелинейни алгебрични системи. Решаване на системи с помощта на детерминанти или най-голям общ делител.

Литература:

  1. Г. К. Генов, Ст. В. Миховски, Т. Ж. Моллов, Алгебра, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2006.
  2. L. N. Childs, A concrete introduction to higher algebra, Springer science, New York, 2009.
  3. D. Joyner, R. Kreminski, J. Turico, Applied abstract algebra, USA, 2004.
  4. S. R. Nagpaul, S. K. Jain, Topics in applied abstract algebra, USA, 2005.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ