Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Бакалавърски програми Учебни разписания Бизнес информационни технологии БИТ задочно IV курс – зимен триместър    English
Факултет по математика и информатика - БИТ задочно IV курс – зимен триместър

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ
 

Специалност БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗАДОЧНО   Курс ІV   2014/15 уч. г.   Б (зимен) триместър

Дати

Час

Дисциплина и преподавател

Зала

10.12.2014 г.

0900–1315

   

1400–1815

Упражнения: Борсова и извънборсова търговия, 1а
ас. Милена Петкова
534 к.з.

11.12.2014 г.

0900–1315

Упражнения: Борсова и извънборсова търговия, 1б
ас.Милена Петкова
534 к.з.

1400–1815

Упражнения: Борсова и извънборсова търговия, 2а
ас. Милена Петкова
534 к.з.

12.12.2014 г.

0900–1315

   

1400–1815

Упражнения: Борсова и извънборсова търговия, 1а
ас. Милена Петкова
534 к.з.

13.12.2014 г.

0900–1315

Упражнения: Борсова и извънборсова търговия, 1б
ас. Милена Петкова
436 с.з.

1400–1815

Лекции: Борсова и извънборсова търговия
доц.д-р Андрей Захариев
424 ауд.

14.12.2014 г.

0900–1315

Упражнения: Борсова и извънборсова търговия, 2а
ас. Милена Петкова
446 к.з.

1400–1815

Лекции: Борсова и извънборсова търговия
доц.д-р Андрей Захариев 
424 ауд.

15.12.2014 г.

0900–1315

Лекции: Бизнес английски език  с инф. технологии
гл.ас.д-р Иван Шотлеков
547 к.з.

1400–1815

Лекции: Борсова и извънборсова търговия
доц.д-р Андрей Захариев
424 ауд.

16.12.2014 г.

0900–1315

Лекции: Бизнес английски език  с инф. технологии
гл.ас.д-р Иван Шотлеков 
547 к.з.

1400–1815

Лекции: Анализ на инвестиционни проекти
доц.д-р Андрей Захариев
424 ауд.

17.12.2014 г.

0900–1315

Упражнения: Бизнес английски език  с инф. Технологии
гл.ас.д-р Иван Шотлеков, гл. ас. Ваня Иванова 
434 к.з.
436 с.з.

 1400–1815

Лекции: Анализ на инвестиционни проекти
доц.д-р Андрей Захариев
424 ауд.

18.12.2014 г.

0900–1315

Упражнения: Бизнес английски език  с инф. Технологии
гл.ас.д-р Иван Шотлеков, гл. ас. Ваня Иванова 
434 к.з.
436 с.з.

1400–1815

Лекции: Анализ на инвестиционни проекти
доц.д-р Андрей Захариев
424 ауд.

19.12.2014 г.

0900–1315

Упражнения: Бизнес английски език  с инф. Технологии
гл.ас.д-р Иван Шотлеков, гл. ас. Ваня Иванова 
434 к.з.
436 с.з.

1400–1815

Лекции: Анализ на инвестиционни проекти
доц.д-р Андрей Захариев
424 ауд.
20.12.2014 г. 0900–1315
 
1400–1815 Лекции: Анализ на инвестиционни проекти
доц.д-р Андрей Захариев
424 ауд.
21.12.2014 г. 0900–1315 Избираема дисциплина 546,547 к.з.
533,534 к.з.
232,233 с.з. 
1400–1815 Избираема дисциплина 546,547 к.з.
533,534 к.з.
232,233 с.з. 
22.12.2014 г. 0900–1315 Избираема дисциплина 546,547 к.з.
533,534 к.з.
232,233 с.з. 
1400–1815 Избираема дисциплина 546,547 к.з.
533,534 к.з.
232,233 с.з. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Предвиденото време за обучение на студентите от задочната форма

(0900–1315 и 1400–1815) включва провеждането на 5 учебни часа по 45 минути и 2 почивки
по 15 минути. Времето за провеждане на почивките не е фиксирано и се уточнява между преподавателя и студентите
.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ