Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2012 Протокол № 9    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 9

ПРОТОКОЛ №9

от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия”

        На 20.09.2012 г. от 14:00 ч. в 236 с. з. на ФМИ се проведе заседание на Катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия”.

       Присъстват членовете на КС: доц. д-р Манчо Манев (ръководител катедра), проф. дмн Нако Начев, проф. д-р Димитър Мекеров, доц. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Кирил Коли-ков, гл. ас. д-р Добринка Грибачева, гл. ас. д-р Ива Докузова, гл. ас. д-р Марта Теофилова, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. Йордан Епитропов и гл. ас. Иванка Градева.

       Отсъстващи няма.

       Присъстват още: проф. дмн Тодор Моллов и докторантите Стефан Божков, Радка Ко-лева и Велика Кунева.

       Дневен ред:

  1. Готовност на катедрата за започване на учебната 2012/13 година.
  2. Докторанти.
  3. Други.


       По точка 1. Ръководителят на катедрата съобщи, че предварителното разпределение на часовете ще претърпи промени, поради изменен планираниран брой на групите. Тези промени ще бъдат предложени по имейл и ще бъдат обсъдени и приети на следващото заседание на КС.

       По точка 2. Ръководителят на катедрата запозна катедрата, че задочният докторант Велика Кунева е представила дисертационен труд, който е одобрен от нейния научен ръ-ководител проф. дмн Тодор Моллов. Той, в съответствие с чл. 33 от ПРАСПУ предлага на КС откриване на процедура по предварително обсъждане. Предложението е на 27.09.2012 (четвъртък) от 10:00 ч. в Заседателната зала да се проведе предварително обсъждане. За целта се предлага съставът на КС еднократно да се разшири с проф. дмн Тодор Моллов (пенсионер от ПУ), доц. д-р Стояна Желева (пенсионер от ПУ), доц. д-р Ирена Иванова (Аграрен университет), които да имат право на глас. Присъстващите бяха приканени да се запознаят с представената дисертация, която се намира в секретариата на ФМИ. Нямаше разисквания. Предложенията бяха гласувани поотделно и приети единодушно от КС.

       По точка 3. Не бяха направени допълнителни съобщения.

       Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

гр. Пловдив
20.9.2012 г.

Секретар на катедрата:
(гл. ас. Й. Епитропов)

Ръководител на катедрата:
(доц. д-р М. Манев)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ