Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2012 година протокол № 19 / 11.09.2012    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 19 / 11.09.2012

ПРОТОКОЛ № 19 / 11.09.2012

От Декански съвет на Факултета по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 11.09.2012 г. (вторник) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на Факултета по математика и информатика.
Присъстваха: проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Манчо Манев, доц. д-р Антон Илиев и Тодор Чаушев, рък. звено УКЗ.
Отсъстваха: доц. д-р Коста Гъров.

        ДНЕВЕН РЕД:
       1.     Определяне на групите и подгрупите за специалностите във ФМИ за задочно обучение .
       2.     Разни.
     
      РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следните промени за групи и подгрупи за задочно обучение на специалностите „Бизнес информационни технологии” и „Информатика” за учебната 2012/2013 година:

 задочно обучение
 курс, спец.     студ.    
   групи   
  подгрупи  
 1 И 57 2 4
 1 И 45 2 3
 1 И 39 1 2
 1 И 40 1 2

     
1 БИТ 63 2 4
1 БИТ 42 1 2
1 БИТ 40 1 2
1 БИТ 24 1 1

задочно обучение
курс, спец.    студ.    групи    подгрупи
1 И    57    2    4
2 И    45    2    3
3 И    39    1    2
4 И    40    1    2
           
1 БИТ    63    2    4
2 БИТ    42    1    2
3 БИТ    40    1    2
4 БИТ    24    1    1

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие: следващите заседания на Деканския съвет да са на 03.10.2012 г. (сряда) и 10.10.2012 г. (сряда) от 12:00 ч.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие: следващото заседание на Факултетния съвет да е на 10.10.2012 г. (сряда) от 13:00 ч. в заседателната зала.


ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ


НАДЯ МИЛЕВА
Протоколчик       


11.09.2012 г.
гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ