Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Бакалавърски програми Учебни разписания Бизнес информационни технологии БИТ задочно IV курс – есенен триместър    English
Факултет по математика и информатика - БИТ задочно IV курс – есенен триместър

Последна актуализация: 17.09.2015 г. 

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ
 

Специалност „БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
Курс IV   2015/16 уч. г.   есенен (А) триместър

Дати

Час

Дисциплина и преподавател

Зала

16.09.2015 г.
(сряда)

0900–1315

Лекции Оптимизационни модели в икономиката
доц. д-р Бояджиев
446 к.з.

1400–1815

Лекции Електронна търговия
доц. д-р Анна Малинова
446 к.з.
17.09.2015 г.
(четвъртък)

0900–1315

Лекции Оптимизационни модели в икономиката
доц. д-р Бояджиев

446 к.з.

1400–1815

Лекции Електронна търговия
доц. д-р Анна Малинова
446 к.з.
18.09.2015 г.
(петък)

0900–1315

Лекции Оптимизационни модели в икономиката
доц. д-р Бояджиев
446 к.з.

1400–1815

Лекции Електронна търговия
доц. д-р Анна Малинова
446 к.з.
19.09.2015 г.
(събота)

0900–1315

Упражнения Оптимизационни модели в икономиката, 2а
доц. Бояджиев
Упражнения Електронна търговия, 1 гр.
гл. ас. д-р Тодорка Глушкова
534 к.з.
536 к.з.

1400–1815

Упражнения Оптимизационни модели в икономиката, 1б
доц. Бояджиев
Упражнения Електронна търговия, 2 гр.
гл. ас. д-р Тодорка Глушкова
534 к.з.
536 к.з.
20.09.2015 г.
(неделя)
  
0900–1315 Упражнения Оптимизационни модели в икономиката, 1а
доц. Бояджиев
Упражнения Електронна търговия, 2 гр.
гл. ас. д-р Тодорка Глушкова
534 к.з.
536 к.з.
1400–1815 Упражнения Оптимизационни модели в икономиката, 2а
доц. Бояджиев
Упражнения Електронна търговия, 1 гр.
гл. ас. д-р Тодорка Глушкова
534 к.з.
536 к.з.
21.09.2015 г.
(понеделник) 
0900–1315 Упражнения Оптимизационни модели в икономиката, 1б
доц. Бояджиев
433 к.з.
1400–1815 Упражнения Оптимизационни модели в икономиката, 1а
доц. Бояджиев
433 к.з.
22.09.2015 г.
(вторник) 

0900–1315

Упражнения Застраховане и застрахователни инф.системи, 1а
хон. ас. Диляна Тоцева
547 к.з.

1400–1815

Лекции Застраховане и застрахователни инф.системи
проф.д-р А. Илиев
424 ауд.
23.09.2015 г.
(сряда) 

0900–1315

Упражнения Застраховане и застрахователни инф.системи, 1б
хон. ас. Диляна Тоцева
547 к.з.

1500–1915

Лекции Застраховане и застрахователни инф.системи
проф.д-р А. Илиев
424 ауд.
24.09.2015 г.
(четвъртък) 

0900–1315

Упражнения Застраховане и застрахователни инф.системи, 2а
хон. ас. Диляна Тоцева
547 к.з.

1400–1815

Лекции Застраховане и застрахователни инф.системи
проф.д-р А. Илиев
424 ауд.
25.09.2015 г.
(петък) 

0900–1315

Избираема дисциплина 

№ 1 - 547 к.з., № 2 - 441 с.з., № 3 - 531 к.з., № 4 - 432 к.з.,
№ 5 - 532 к.з., № 6 - 533 к.з., № 7 - 436 с.з., № 8 - 431 к.з.,

№ 9 - 434 к.з. , № 10 - 433 к.з.

 

1400–1815

Избираема дисциплина 

№ 1 - 547 к.з., № 2 - 441 с.з., № 3 - 531 к.з., № 4 - 432 к.з.,
№ 5 - 532 к.з., № 6 - 533 к.з., № 7 - 436 с.з., № 8 - 431 к.з.,

№ 9 - 434 к.з. , № 10 - 433 к.з.


26.09.2015 г.
(събота)

 

0900–1315

Избираема дисциплина  

№ 1 - 547 к.з., № 2 - 441 с.з., № 3 - 531 к.з., № 4 - 432 к.з.,
№ 5 - 532 к.з., № 6 - 533 к.з., № 7 - 436 с.з., № 8 - 431 к.з.,

№ 9 - 434 к.з. , № 10 - 433 к.з.

 
1400–1815

Избираема дисциплина 

№ 1 - 547 к.з., № 2 - 441 с.з., № 3 - 531 к.з., № 4 - 432 к.з.,
№ 5 - 532 к.з., № 6 - 533 к.з., № 7 - 436 с.з., № 8 - 431 к.з.,

№ 9 - 434 к.з. , № 10 - 433 к.з.


 

ЗАБЕЛЕЖКА: Предвиденото време за обучение на студентите от задочната форма
(09
00–1315 и 1400–1815) включва провеждането на 5 учебни часа по 45 минути и 2 почивки
по 15 минути. Времето за провеждане на почивките не е фиксирано и се уточнява между преподавателя и студентите
.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ