Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Фирмено планиране и инвестиране - компютърна реализация    English
Факултет по математика и информатика - Фирмено планиране и инвестиране - компютърна реализация
 Лектори  проф. д-р Атанас Гешев, д-р Анна Малинова
Анотация
Целта на избираемата дисциплина е да запознае студентите с приложението на компютърната технология за планиране на производството, разходите и печалбата на фирмите, а така също фирменото финансиране чрез програмата EXCEL на математически модели и методи в планирането и финансирането. Прави се оценка на различни ситуации в планирането и инвестирането и се вземат решения за управление на икономическите процеси. Избираемата дисциплина е главно за студентите информатици.
Съдържание
 
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ