Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2012 Протокол № 10    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 10

ПРОТОКОЛ 10 / 20.06.2012 г.

Днес, 20.06.2012 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултет по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи:
Членове на катедрения съвет: Проф. Тотков, доц. Донева, доц. Шкуртов, доц. Крушков, доц. Сомова, гл. ас. Иванова, гл. ас. Терзиева, гл. ас. Касъклиев, гл. ас. Иванов, гл. ас. Крушкова, гл. ас. Енков, гл. ас. Хаджиколев, гл. ас. Хоптериев, гл. ас. Георгиев.

Отсъстващи:
ас. Благоев

Дневен ред:

  1. Атестиране на академичния състав на ФМИ за 2011/2012 учебна година.
  2. Разни.

Решения:
По т. 1. Атестиране на академичния състав на ФМИ за 2011/2012 учебна година, КС реши:

  • На гл. ас. Динко Георгиев се определят следните комплексни оценки:
  • учебна дейност – положителна

Гласували 14, За:13, Против:1, Въздържали се:0

  • научноизследователска дейност – отрицателна

Гласували 14, За:7, Против:6, Въздържали се:1

  • административна и други дейности – отрицателна.

Гласували 14, За:10, Против:4, Въздържали се:0

Обща атестационна оценка – положителна.
Гласували 14, За:10, Против:2, Въздържали се:2

20.06.2012 г.
Ръководител на катедра:
Пловдив (доц. д-р Р. Донева)
  Протоколирал:
  (гл. ас. М. Крушкова)

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ