Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2012 година протокол № 15 / 13.06.2012    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 15 / 13.06.2012

ПРОТОКОЛ № 15 / 13.06.2012

От декански съвет на факултета по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 13.06.2012 год. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.

Присъстваха: проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Манчо Манев, доц. д-р Антон Илиев, Тодор Чаушев – рък. звено УКЗ.
Отсъства: доц. д-р Коста Гъров.

ДНЕВЕН РЕД:

 1.  Определяне на дневния ред на ФС на ФМИ за 20.06.2012 г..
 2.  Разни.

РЕШЕНИЯ:

 1. ДС прие следния дневен ред за ФС на ФМИ на 20.06.2012 г.:
  • Обявяване на конкурси.
  • Акредитация.
  • Учебни.
  • Докторанти.
  • Разни.
 2. ДС обсъди и прие списък на избираемите дисциплини за спец. „Математика и информатика” за учебната 2012/2013 година на филиала – Смолян.
 3. ДС прие предложението за месечна стипендия (в размер на 100 лв.) на всички новоприети за учебната 2012/2013 година във ФМИ студенти от първи курс по специалности от професионалното направление 4.5. Математика, получили конкурсна оценка „отличен” за прием във ФМИ
 4. ДС прие следното предложение във връзка с обявата на конкурса за административен секретар: конкурсът да се проведе на 12.07.2012 в Нова сграда на ПУ, зала 531 от 12:00 часа.
 5. ДС прие следващото заседание на ДС да е на 20.06.2012 г. (сряда) от 12:00 ч.

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ

НАДЯ МИЛЕВА
Протоколчик

13.06.2012 г.
гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ