Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2012 година протокол № 11 / 28.03.2012    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 11 / 28.03.2012

ПРОТОКОЛ № 11 / 28.03.2012

От декански съвет на факултета по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 28.03.2012 год. (сряда) от 11:30 ч.се проведе Декански съвет на ФМИ.

Присъстваха: проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Коста Гъров, доц. д-р Манчо Манев, доц. д-р Антон Илиев и Тодор Чаушев – рък. звено УКЗ.

ДНЕВЕН РЕД:

 1.  Определяне на дневния ред на ФС на ФМИ за 18.04.2012 г.
 2.  Разни.

РЕШЕНИЯ:

 1. ДС прие следния дневен ред за ФС на ФМИ на 18.04.2012 г.:
  • Акредитация.
  • Отчети на Факултетни комисии.
  • Докторанти.
  • Избор на хонорувани преподаватели.Разни.
 2. ДС прие предложението: следващото заседание на ФС да е на 18.04.2012 г. (сряда) от 14:00 ч.
 3. ДС прие предложението до ФС за отхвърляне на идеята за разделяне в учебните планове на учебните дисциплини от ниво А и ниво Б, тъй-като то е нецелесъобразно за спецификата на специалностите във Факултета по математика и информатика.
 4. ДС прие предложението: да се изготвят до 18.04.2012 г. на следните документи за приемане от ФС:
  •  Актуализиран модел за изготвяне на учебна програма за всички дисциплини на бакалавърските специалности, за да могат катедрите до 18.05.2012 г. да актуализират учебните програми на всички дисциплини (за които отговаря катедрата) на бакалавърските специалности и да ги представят на комисията по акредитация;
  •  Отчет на факултетната комисия по качество за периода декември 2011 - март 2012;
  •  Отчет на факултетната комисия по атестация за периода декември 2011 - март 2012;
  •  Отчет на факултетната комисия по наука за периода декември 2011 - март 2012.
 5. ДС прие следното предложение: в срок до 25.04.2012 г. ръководителите на катедри да представят в Деканата списък за промяна на приемното време на преподавателите, като се актуализира приемното време на нехабилитирания състав (2 пъти седмично по 1 час).
 6. ДС прие предложението: следващото заседание на ДС да е на 17.04.2012 г. (вторник) от 12:30 ч.

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ

НАДЯ МИЛЕВА
Протоколчик

28.03.2012 г.
гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ