Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2012 година протокол № 16 / 20.06.2012    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 16 / 20.06.2012

ПРОТОКОЛ № 16 / 20.06.2012 г.

От декански съвет на факултета по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 20.06.2012 г. се проведе Декански съвет на Факултета по математика и информатика. Присъстваха проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Манчо Манев, доц. д-р Коста Гъров, доц. д-р Антон Илиев и Тодор Чаушев.

РЕШЕНИЕ: ДС прие: следващото заседание на Декански съвет да е на 12.07.2012 г. (сряда) от 13:00 ч. в заседателната зала.

РЕШЕНИЕ:
ДС прие в точка Разни от дневния ред на Факултетен съвет на 20.06.2012 г. да се включат:

  1. Продължаване на трудов договор;
  2. Предложение за месечна стипендия на новоприети студенти от направление 4.5.;
  3. Хонорувани преподаватели;
  4. Предложения за актуализиране на ПРАСПУ;
  5. Разглеждане на предложението на проф. Гочева за редуциране на преподавателския норматив от 460 на 360 часа за съответната група преподаватели;
  6. Предложение за 7 лв. за точка „Наука”;
  7. Предложение да не се разглеждат анонимни писма и сигнали.

РЕШЕНИЕ:
ДС реши доц. Илиев да бъде координатор от ФМИ за учебна и научна работа с ПУ–Филиал гр. Смолян.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ