Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Приложна математика и моделиране Протоколи от КС 2012 Протокол № 65/06.06.2012    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 65/06.06.2012

ПРОТОКОЛ № 65/06.06.2012

 от катедрен съвет при катедра ПММ

 Присъстват: проф. Семерджиев, проф. Гочева, проф. Христова, доц. Попова, доц. Бояджиев, доц. Нончева, гл. ас. Копанов, гл. ас. Русинов, докт. Тренкова, докт. Глухчева, гл. ас. Кулина

Отсъстват:, гл. ас. Атанасова, докт. Войникова, докт. Иванов

 Дневен ред:

 

  1. Приемане на новите програми за магистратури по ПМ
  2. Предварително разпределение на часовете за учебната 2012/13 година
  3. Комисии за изпитната сесия – пролетен триместър
  4. Разни

 Решения:

По точка 1:

  1. Приема изготвените програми по дисциплини Функ. анализ,  Мат. моделиране и Инф. системи.
  2. Възлага на проф. дмн Снежана Христова до 12 юни да подготви нова програма за дисциплината “Приложение на математиката и информатиката в икономиката”

По точка 2: Определя лектори по дисциплини както следва: 

Проф. Семерджиев – ЧМ за МИ ІІІ, АМ за М, ПМ ІV.
Проф. Гочева – ПМ за БИТ І ред. зад., КЧМ за И ІІІ ред., МО за М, ПМ ІV.
Проф. Христова – ВПС за Инф. ІІ ред., зад., ТВМС за М ІІ
Доц. Попова - КЧМ за И ІІІ зад., КМЧА за ПМ ІІІ и ЧРДУ за ПМ ІV
Доц. Нончева – ТВМС за МИ ІІ, МС за ПМ ІІІ, ТВМС за ФМ ІІ (ФФ)
Доц. Бояджиев – ОМИ за БИТ ІІІ ред., зад., ЧМО за ФМ ІІІ (ФФ)
Разпределението на упражненията ще се уточни след окончателното определяне на групите и подгрупите за учебната година.

По точка 3: Определя комисии за пролетната изпитна сесия

ПМ редовен 18 юни: Гочева, Иванов, Войникова, Нончева, Копанов
ПМ поправка 2 юли: Гочева, Иванов, Войникова
ЧМ 20 и 29 юни: Семерджиев и Бояджиев
ТВ 17 юни, 1 юли: Христова, Глухчева, Тренкова
КЧМА редовен 19 юни Попова, Бояджиев
КЧМА поправителен 30 юни Попова, Кулина
КЧМ и ОМИ ликвидация задочно22 юни: Попова, Бояджиев

 

06.06.2012 г.                                      

Научен секретар на кат. ПММ: ……………….....

/доц. Попова/ 

Ръководител катедра ПММ: ……………………...

/доц. Бояджиев/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ