Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Приложна математика и моделиране Протоколи от КС 2012 Протокол № 64/16.05.2012    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 64/16.05.2012

ПРОТОКОЛ № 64/16.05.2012

от катедрен съвет при катедра ПММ

Присъстват: проф. Семерджиев, проф. Гочева, проф. Христова, доц. Попова, доц. Бояджиев, доц. Нончева, гл. ас. Копанов, гл. ас. Русинов, докт. Тренкова, докт. Глухчева, гл. ас. Кулина

Отсъстват:, гл. ас. Атанасова, докт. Войникова, докт. Иванов

Дневен ред:

  1. Приемане на отчети за атестация
  2. Приемане на новите планове
  3. Разни

 

Решения:

По точка 1:

1. Приема атестационния отчет на доц. д-р Веска Пенчева Нончева, като поставя следните оценки по отделните критерии:

Учебна дейност – положителна
Научна дейност – положителна
Изисквания, отнасящи се едновременно до учебната и научната дейност – положителна
Административна и други дейности – положителна
Окончателна оценка – положителна

2. Приема атестационния отчет на гл. ас. Христина Николова Кулина, като поставя следните оценки по отделните критерии:

Учебна дейност – положителна
Научна дейност – положителна
Изисквания, отнасящи се едновременно до учебната и научната дейност – положителна
Административна и други дейности – положителна
Окончателна оценка - положителна

 

По точка 2:

  1. Приема изготвените програми по направлиния ТВ и МС, ЧМ, МО, ПМ.
  2. Отлага до вторник, 22 май приемането на програмите по направление Механика.
  3. Предлага на ФС всички семинарни упражнения за специалностите Приложна математика и Информатика, които се водят в компютърни зали да се трансформират в лабораторни упражнения.

 

16.05.2012 г.

Научен секретар на кат. ПММ: ……………….....

/доц. Попова/

Ръководител катедра ПММ: ……………………...

/доц. Бояджиев/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ