Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2012 Протокол № 7    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 7

Протокол № 7


Днес 07.06.2012 г. (четвъртък) се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”. 


Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, , гл. ас. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл.ас. Иван Димитров, гл.ас. Генчо Стоицов, гл.ас. Георги Чолаков, гл. ас Александър Пенев, ас. Емил Дойчев.


Отсъстваха: доц. д-р Иван Ганчев – в неплатен отпуск, гл.ас. Станка Хаджиколева – в майчинство, доц. д-р Димчо Димов – в платен  отпуск, ас. Владимир Вълканов - командировка.

Приет бе следният дневен ред:

 1. Атестация на преподаватели;
 2. Разглеждане на у чебните програми за дисциплините водени в катедрата в магистърски програми;
 3. Разни.

РЕШЕНИЯ:

 
По т.1 от дневния ред катедреният съвет предлага на Факултетната комисия по атестация  да приеме атестационните отчети и оценки на:

 1. Доц. д-р Димчо Стойков Димов
  • учебна дейност – положителна;
  • научна дейност – положителна;
  • административна дейност – положителна;
  • обща атестационна оценка – ПОЛОЖИТЕЛНА.
 2. Гл. ас. Александър Пламенов Пенев
  • учебна дейност – положителна;
  • научна дейност – положителна;
  • административна дейност – положителна;
  • обща атестационна оценка – ПОЛОЖИТЕЛНА.

По т.2 от дневния ред катедреният съвет прие новите учебни програми за дисциплините водени в катедрата в магистърски програми.

 Ръководител катедра:  Проф. д-р С. Стоянов

Протоколчик:  гл. ас. д-р А. Стоянова

07.06.2012 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ