Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2012 Протокол № 6    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 6

 

Протокол № 6

 

Днес 17.05.2012 г. (четвъртък) се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, , гл. ас. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл.ас. Иван Димитров, гл.ас. Генчо Стоицов, гл.ас. Георги Чолаков, гл. ас Александър Пенев, ас. Емил Дойчев

Отсъстваха: доц. д-р Иван Ганчев – в неплатен отпуск, гл.ас. Станка Хаджиколева – в майчинство,  доц. д-р Димчо Димов – в платен  отпуск, ас. Владимир Вълканов - командировка

 

Приет бе следният дневен ред:

  1. Разглеждане на учебните програми за дисциплините водени в катедрата;
  2. Докторанти;
  3. Избираеми дисциплини;
  4. Разни.

 

РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред катедреният съвет прие новите учебни програми за дисциплините водени в катедрата.

По т.2 от дневния ред катедреният съвет предлага на ФС:

  1. Да приеме отчета за третата година на докторант Иван Георгиев Минов с отлична оценка.
  2. Докторантът на самостоятелна подготовка Иван Георгиев Минов да бъде отчислен с право на защита;
  3. Да бъде променена темата на дисертационния труд на ас. Емил Христов Дойчев както следва: „Среда за електронни образователни услуги“;
  4. Като втори научен ръководител на дисеронния труд на ас. Емил Христов Дойчев да бъде избран проф. д-р Асен Кънчев Рахнев.

 По т.3 от дневния  ред катедреният съвет предлага на ФС следните избираеми дисциплини:

  1. „Уикипедия и уики-технологии“ с лектори проф. д-р С. Стоянов и Вася Атанасова;
  2. „Отражение на типовете в .Net“ с лектор докт. Радослав Радев.

 

Ръководител катедра:  /п/

                                                                                              /Проф. д-р С. Стоянов /

Протоколчик:  /п/

17.05.2012г.                                                                      /гл. ас. д-р А. Стоянова /

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ