Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2012 Протокол № 5    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 5

Протокол № 5

 Днес 15.03.2012 г. (четвъртък) се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Димчо Димов, гл. ас. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл.ас. Иван Димитров, гл.ас. Генчо Стоицов, гл.ас. Георги Чолаков, гл. ас Александър Пенев, ас. Владимир Вълканов, ас. Емил Дойчев

Отсъстваха: доц. д-р Иван Ганчев – в неплатен отпуск, гл.ас. Станка Хаджиколева – в майчинство

Приет бе следният дневен ред:

  1. Хонорувани;
  2. Частични промени на учебната програма;
  3. Разни.

 

РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред катедреният съвет предлага на фкултетния съвет да бъде разширен със 100 часа хорариумът на хон. ас. Магдалена Асенова Веселинова - студентака IV курс Информатика редовно в ФМИ на ПУ.

По т.2 от дневния ред катедреният съвет предлага на факултетния съвет следната частична промяна на учебната програма за спевциалността БИТ, 3 курс:

  1. Дисциплината „Програмиране на Java” да се чете през есенния триместър на мястото на дисциплината „Компютърни мрежи и комуникации”.
  2. Дисциплината „Компютърни мрежи и комуникации” да се чете през зимния  триместър на мястото на дисциплината  „Програмиране на Java”.

По т.3 от дневния ред КС предлага на ФС следното предложение: да приеме годишния отчет за първата година от подготовката на редовния докторант Радослав Радев Радев и оценка отличен (6.00).     

 

Ръководител катедра:  /п/

                                                                                              /Проф. д-р С. Стоянов /

Протоколчик:  /п/

15.03.2012г.                                                                                     /гл. ас. д-р А. Стоянова /

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ