Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2012 Протокол № 7    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 7

ПРОТОКОЛ № 7 / 09.4.2012 г.

Днес, 09.4.2012 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
Присъстващи:
Членове на катедрения съвет: Проф. Тотков, доц. Донева, доц. Шкуртов, доц. Сомова, гл. ас. Георгиев, гл. ас. Касъклиев, гл. ас. Енков, гл. ас. Хаджиколев, гл. ас. Хоптериев, ас. Благоев, гл. ас. Иванов
Отсъстващи:
доц. Крушков, гл. ас. Крушкова, гл. ас. Терзиева, гл. ас. Иванова

Дневен ред:
1. Докторанти към катедрата.
2. Учебни занятия за пролетен (В) триместър.
3. Разни.

 

Решения:

1. По т. 1 КС взе решение съгласно чл. 33. (1) от ПРАСПУ, за откриване на процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд на докторанта към катедрата гл. ас. Емил Хаджиколев.
Гласували 11, За:11, Против:0, Въздържали се:0

2. По т. 1 КС взе решение предварителното обсъждане на дисертационния труд на гл. ас. Емил Хаджиколев (докторант към катедра „Компютърна информатика“ на ФМИ), да се проведе на 9.05.2012 г. от 12:30 часа в заседателната зала на Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“.
Гласували 11, За:11, Против:0, Въздържали се:0

3. По т. 1 КС взе решение съгласно чл. 33. (1) от ПРАСПУ, за откриване на процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд на докторанта към катедрата гл. ас. Николай Касъклиев.
Гласували 11, За:11, Против:0, Въздържали се:0

4. По т. 1 КС взе решение предварителното обсъждане на дисертационния труд на гл. ас. Николай Касъклиев (докторант към катедра „Компютърна информатика“ на ФМИ), да се проведе на 9.05.2012 г. от 12:00 часа в заседателната зала на Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“.
Гласували 11, За:11, Против:0, Въздържали се:0

 

09.4.2012 г

 Ръководител на катедра:
(доц. д-р Р. Донева)

Протоколирал:
(гл. ас. Ю. Хоптериев)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ