Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2012 Протокол №11 от 28.03.2012 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №11 от 28.03.2012 г.

Протокол № 11 – 2011/2012

от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,

 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 28.03.2012 г.

 

        Днес, 28.03.2012 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф.  д-р Асен Рахнев, доц. д-р Антон Илиев, проф. д-р Николай Кюркчиев, гл. ас. д-р Анна Малинова, гл. ас. д-р Ангел Голев, гл. ас. Татяна Дичева, гл. ас. Христо Кискинов, ас. Никола Вълчанов, ас. Кремена Стефанова.

Отсъстващи: няма.

Приет бе следният дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Разни.

РЕШЕНИЯ:

 1. Катедреният съвет приема мнението за работата на докторанта Боряна Любомирова Игнатова през първата година от подготовката, предоставено от научните ръководители проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев и доц. д-р Антон Илиев Илиев.
 2. Катедреният съвет приема отчета за първата година от подготовката на докторанта Боряна Любомирова Игнатова съгласно мнението на научните ръководители.
 3. Катедреният съвет предлага докторантът Боряна Любомирова Игнатова да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.
 4. Катедреният съвет приема мнението за работата на докторанта Даниела Ваклушева Димитрова през първата година от подготовката, предоставено от научния ръководител доц. д-р Коста Андреев Гъров.
 5. Катедреният съвет приема отчета за първата година от подготовката на докторанта Даниела Ваклушева Димитрова съгласно мнението на научния ръководител.
 6. Катедреният съвет предлага докторантът Даниела Ваклушева Димитрова да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.
 7. Катедреният съвет приема мнението за работата на докторанта Диляна Иванова Тоцева през първата година от подготовката, предоставено от научните ръководители проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев и доц. д-р Антон Илиев Илиев.
 8. Катедреният съвет приема отчета за първата година от подготовката на докторанта Диляна Иванова Тоцева съгласно мнението на научните ръководители.
 9. Катедреният съвет предлага докторантът Диляна Иванова Тоцева да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.
 10. Катедреният съвет приема мнението за работата на докторанта Марияна Огнянова Баракова през първата година от подготовката, предоставено от научния ръководител доц. д-р Коста Андреев Гъров.
 11. Катедреният съвет приема отчета за първата година от подготовката на докторанта Марияна Огнянова Баракова съгласно мнението на научния ръководител.
 12. Катедреният съвет предлага докторантът Марияна Огнянова Баракова да бъде атестирана с оценка Много добър (5.00) за работата си през първата година от подготовката.
 13. Катедреният съвет приема мнението за работата на докторанта гл. ас. Генчо Димитров Стоицов през първата година от подготовката, предоставено от научния ръководител доц. д-р Коста Андреев Гъров.
 14. Катедреният съвет приема отчета за първата година от подготовката на докторанта гл. ас. Генчо Димитров Стоицов съгласно мнението на научния ръководител.
 15. Катедреният съвет предлага докторантът гл. ас. Генчо Димитров Стоицов да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.

 

 

28.03.2012 г.                                                                                                        Протоколчик:

гр. Пловдив                                                                                                                                    /Ас. К. Стефанова/

                                                                                                                                Ръководител катедра:

                                                                                                                                                          /Доц. д-р Е. Ангелова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ