Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Приложна математика и моделиране Протоколи от КС 2012 Протокол № 62/20.03.2012    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 62/20.03.2012

ПРОТОКОЛ № 62/20.03.2012

от катедрен съвет при катедра ПММ

Присъстват: проф. Семерджиев, проф. Гочева, проф. Христова, доц. Попова, доц. Бояджиев, доц. Нончева, гл. ас. Копанов, гл. ас. Русинов, докт. Иванов, докт. Тренкова, докт. Глухчева
Отсъстват: гл. ас. Кулина, гл. ас. Атанасова, докт. Войникова

Дневен ред:

 1. Отчети на докторанти.
 2. Комисии за изпитната сесия
 3. Предложения за комисии за Държавни изпити
 4. “Връзки” с Биологически факултет на ПУ
 5. Разни

Решения:

По точка 1:

 1. Катедреният съвет прие тримесечния отчет на докт. Иванов за периода 1.01-30.03.2012 г.
 2. Катедреният съвет прие годишен отчет за първата година на обучение на докт. Иванов с оценка ОТЛИЧЕН.

По точка 2:

 1. Катедреният съвет прие принцип: комисиите се състоят по принцип от двама души (трима за голями изпити) и един резервен.
 2. Прие състава на комисиите за изпитната сесия за триместър Б - редовно обучение (приложение 1).

По точка 3:

 1. Предлата в комисията па математика да бъдат включени: проф. Семерджиев, проф. Христова и доц. Бояджиев, а в комисията по математика за спец. ФМ - доц. Бояджиев на мястото на доц. Макрелов.

По точка 4:

 1. Приема единодушно с явно гласуване декларация до Декана на БФ (приложение 2)

По точка 5:

 1. За всеки семинар към катедрата да се обявява тема и дневен ред поне една седмица преди провеждането.
 2. Точкуването на членовете на катедрата за ДМС да стане “поравно” – 3 точки за всеки.

20.03.2012 г.
/доц. Попова/

Научен секретар на кат. ПММ: ...................
/доц. Бояджиев/ Ръководител катедра ПММ: .........................
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ