Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Информатика (бакалавър) Учебен план Курсов проект 4    English
Факултет по математика и информатика - Курсов проект 4
пециалност
Форма на оценяване
Дисциплината
се води
Информатика (бакалавър) редовно обучение
изпит
 
Анотация
Целта на курсовият проект е запознаване с езици и системи за събитийно програмиране за World Wide Web . Избрани са 7 езика с по-голямо разпространение, като курса е отворен за нови и актуални езици и технологии. Езиците са Perl, PHP, ASP, JSP, JavaSript, Action Script и ColdFusion. Етапите на проекта са :
  • разучаване на езика по книги, материали от Интернет и компакт диск с подбрани учебни материали. Етапът завършва с предаване на презентация на MS Word с примери и текстови материали за езика
  • поставяне на конкретно задание на един от изброените езици – разработване на приложна програма. Етапът завършва с формулиране на проект, инсталиране и тестване на интерпретатори на съответния език, база данни, Уеб сървъри, клиентски програми и др.
  • разработване и тестване на заданието. Едно задание се разработва от 2 или 3 студенти, като се работи в екип и на всеки се поверява обособена част. Етапът завършва с предаване на работеща програма и представянето й пред останалите студенти.
 
Съдържание
  1. Формулиране на заданието. Предварителни задания. Обяснения на изискванията.
  2. Проучване на източниците. Систематизиране на източниците за проучване – компакт диск, ръководство, Интернет източници, форуми и др. материали.
  3. Работа по курсовия проект. Индивидуална работа по самостоятелните проекти. Насочване и консултиране от присъстващия преподавател.
  4. Представяне на материали по избрания език. Материалите се представят като текст на MS Word с описание на езика и минимум 15 примерни програми.
  5. Защита на готовите програми – индивидуално пред цялата група.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ