Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Информатика (бакалавър) Учебен план Методи на транслация    English
Факултет по математика и информатика - Методи на транслация
Специалност
Форма на оценяване
Дисциплината
се води
Информатика (бакалавър) редовно обучение
изпит
 
Анотация
Обсъждат се теоретичните аспекти на методите за транслация на езици за програмиране от високо ниво, архитектурата и организацията на работа на транслаторите, както и техники за реализацията им. Като курсов проект се разработва компилатор, превеждащ минимално подмножество на език от високо ниво (ПАСКАЛ, C, Java, C#) в термините на език-мнемокод (Assembler, Java Bytecode, .NET IL и др.).
 
Съдържание
I. Лекции
 1. Синтактични методи за транслация.
 2. Машинно-зависими езици за програмиране.
 3. Класификация и структура на транслаторите.
 4. Компилатори.
 5. Аспекти на превода на езици за програмиране от високо ниво.
 6. Лексикален анализ.
 7. Синтактичен анализ.
 8. Генерация на код.
 9. Оптимизация.

II. Упражнения

 1. Изисквания към проекта (транслатора).
 2. Лексикален анализ.
 3. Синтактичен анализ.
 4. Реализация на интерпретатор.
 5. Преход към компилатор - генерация на код.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ