Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Информатика (бакалавър) Учебен план Програмиране на Java    English
Факултет по математика и информатика - Програмиране на Java
Специалност
Форма на оценяване
Дисциплината
се води
Информатика (бакалавър) редовно обучение
изпит
 
Анотация
Основни цели на дисциплината ”Програмиране на Java” е студентите да се запознаят с основните принципи и подходи при програмирането с езика Java.

Материалите, разгледани в дисциплината, са синхронизирани с преподаваните в курса “Практикум по Java” в магистърската програма по софтуерни технологии към Факултета по Математика и Информатика.

В рамките на курса се използват материали и примери, разработени в рамките на международния проект DAAD “Joint Course of Object - Oriented Programming in Java”, координиран от Хумболдтовия университет в Берлин, Германия, участници в който са 13 европейски университета.
 
Съдържание
  1. Архитектура на Java. Виртуална машина. Подход към сигурността. Характеристики на Java. Идентификатори, коментари. Създаване и стартиране на програма.
  2. Синтаксис. Променливи и типове данни. Преобразуване на типове. Оператори. Изрази, методи, блокове от оператори. Управление изпълнението на програма. Оператори за цикли и условни оператори.
  3. Класове. Обекти. Деклариране на клас. Модификатори за достъп. Атрибути и методи на класа. Наследяване на класове. Полиморфизъм. Предефиниране и препокриване на наследени методи. Базовият клас Object. Ключовите думи this и super.
  4. Пакети. Включване на клас от пакет. Използване на пакети за организиране на програмите.
  5. Интерфейси. Създаване на интерфейси. Наследяване на интерфейси и имплементиране.
  6. Изключения. Изключения в Java . Обработване на изключение. Създаване на собствени типове изключения.
  7. Нишки. Начини на създаване на класове за нишки. Състояния и управление на нишки. Синхронизация на нишки. Методи за организиране на синхронизация.
  8. Графични приложения. Аплети. Създаване и използване на графични компоненти. Класът Graphics. Разлика между AWT и Swing компоненти.
  9. Събития. Обосновка на модела на делегиране на събития. Йерархия на класовете за събития. Семантични събития. “ Подслушване ” на събития. Явно разрешаване на събития. Адаптери.
  10. Мениджъри на разположението. Смисъл на употреба. Теория на мениджърите на разположение. Мениджъри на разположението Flow, Grid, Border, Card и GridBag.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ