Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2011 Протокол № 1    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 1

Протокол № 1

На 9.11.2011 г. от 14:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ се проведе (учредителен) катедрен съвет на катедра "Алгебра и геометрия".
 
Присъстваха: проф. дмн Тодор Желязков, проф. дмн Нако Начев, проф. д-р Стоил Миховски, проф. д-р Георги Златанов, проф. д-р Димитър Мекеров, доц. д-р Бистра Царева, доц. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Кирил Коликов, доц. д-р Манчо Манев, гл. ас. д-р Добринка Грибачева, гл. ас. д-р Ива Докузова, гл. ас. д-р Марта Теофилова, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. Йордан Епитропов, гл. ас. Иванка Градева.

Нямаше отсъстващи.

Катедреният съвет бе председателстван от проф. дмн Начев. За протоколчик на катедрения съвет бе избран гл. ас. Епитропов.

Дневен ред:

  1. Избор на ръководител на катедрата.
  2. Разни.

РЕШЕНИЯ: 

  1. КС избра комисия по избора на ръководител катедра в състав: гл. ас. Христов, гл. ас. Теофилова, гл. ас. Градева.
  2. КС избра за ръководител на катедрата доц. Манев след тайно гласуване с 12 гласа „за”, 2 гласа „против” и 1 глас „въздържал се”.
  3. КС прие предложението на доц. Коликов за нова избираема дисциплина „Алгебрични и изчислителни методи в електростатиката и ядрената физика” за Б триместър във ФМИ.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ