Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Математически методи в електростатиката и ядрената физика    English
Факултет по математика и информатика - Математически методи в електростатиката и ядрената физика

 Лектори  доц. д-р Кирил Коликов
Анотация
Алгебрата в съчетание с Изчислителната математика дава възможност за изследване на различни процеси в природните науки. В избираемата дисциплина ще се изследват електромагнитни взаимодействия между тела, имащи единствен център на симетрия. Всеки студент или екип от студенти ще може да изследва взаимодействието между различни по заряд и форма тела, чрез Wolfram Mathematica. Получените резултати ще се прилагат за изследване на електростатичните взаимодействия в ядрата на атомите.
Съдържание
1. Метод на инверсните образи в Електростатиката и приложението му за сфери – алгебричен метод.
2. Изследване взаимодействието между две заредени проводящи сфери с произволни радиуси и заряди – изчислителен метод.
3. Неточности (отклонения) на силата на електростатичното взаимодействие между две проводящи сфери от закона на Кулон – графики.
4. Електростатично взаимодействие между тела, имащи единствен център на симетрия – куб, елипсоид, тор и т.н.
5. Основни модели на нуклоните – взаимодействия между протони и неутрони в стандартния и тороидния модел.
6. Извеждане на основните характеристики на ядрата на деутерий, тритий, хелий 3 и хелий 4 – енергия на връзката, стабилност, радиус, магнитен момент, спин и др.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ