Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Въведение в математическите методи за вземане на решение    English
Факултет по математика и информатика - Въведение в математическите методи за вземане на решение
 Лектори  доц. д-р Герги Костадинов
Анотация
Курсът запознава с основните понятия, операции от теорията на размитите множества и системи. Разглеждат се задачи за вземане на решения. По-специално: анализ на йерархиите, задачи за стимулиране в условията на външна размита неопределеност - метод на избор на агент и построяване на оптимални наказатални функции. Специално внимание се отделя на съвременните приложения на теорията в алгоритми за извличане на информация и знания от данни (data mining), за целите на моделирането и предсказването на сложни процеси, изграждане на системи за вземане на решение. Изложението е базирано на конкретни примери и е достъпно за студенти и докторанти от всички специалности на ФМИ.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ