Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми ASP.NET WebForms & MVC    English
Факултет по математика и информатика - ASP.NET WebForms & MVC

 Лектори  проф. д-р Снежана Гочева, докторант Радослав Радев
Анотация
Дисциплината има за цел да представи уеб-програмирането и изграждането на динамични уеб-сайтове с .NET платформата. Ще бъдат разгледани двата подхода за това - класическият (WebForms) и новият (MVC) подход. Ще бъде обърнато специално внимание на изграждането на потребителски контроли и на JavaScript/JQuery/AJAX технологиите. Необходимо условие за записване в курса е познаване на обектно-ориентираното програмиране.
Съдържание
1. Разработка на многослойни приложения с .NET Framework. Уеб-приложенията като класически пример за многослойни приложения. Код, изпълняван на клиента и код,изпълняван на сървъра.
2. Изграждане на бизнес-слой (модел) и слой за достъп до данни.
3. Въведение в ASP .NET - уеб-форми, ресурси, главни страници.
4. Вградени сървърни контроли, контроли за валидация.
5. Потребителски контроли. Контроли, свързани с данни. Шаблонни контроли.
6. JavaScript и JQuery. Асинхронни заявки с AJAX.
7. Скриптови контроли. MS AJAX.
8. Въведение в MVC. Шаблонът за дизайн "Модел-Изглед-Контролер".
9. Контролери, изгледи и частични изгледи в MVC.
10. Поглед напред - HTML 5 и CSS 3.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ