Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Информатика (бакалавър) Учебен план Изкуствен интелект    English
Факултет по математика и информатика - Изкуствен интелект
Специалност
Форма на оценяване
Дисциплината
се води
Информатика (бакалавър) редовно обучение
изпит
 
Анотация
Въведение в изкуствения интелект. Проблеми и модели за тяхното решаване. Търсене на произволен път в пространства на състояния. Евристично търсене в пространства на състояния. Редуциране на проблема или търсене в И-ИЛИ-дървета. Планиране, действие и обучение. Алтернативни формулировки на търсенето и приложения. Обща характеристика на методите за представяне на знания. Представяне на знания като правила и производствени системи. Семантични мрежи. Фреймове и скриптове.
 
Съдържание
 1. Въведение в изкуствения интелект. Обща характеристика. Съвременни дефиниции. Кратка история на ИИ.
 2. Проблеми и модели за тяхното решаване. Основни понятия. Избор на алтернативи. Представяне на проблеми като пространства на състояния. (обща характеристика, търсене в явни ПС, неявно представяне на ПС, характерни ПС, характеристика на стратегиите за търсене в ПС). Декомпозиране на проблема.
 3. Търсене на произволен път в пространства на състояния. Въведение. Базова схема (обща характеристика и определения, търсене на произволен път в ПС). Променливи компоненти в схемата. Методи за пълно търсене.
 4. Евристично търсене в пространства на състояния. Използване на оценъчни функции. Алгоритъм А*. Информираност на А*. Допустимост на А*.
 5. Редуциране на проблема или търсене в И-ИЛИ-дървета. Обща характеристика Bottom-up подход за търсене на решения в крайни И-ИЛИ-дървета. Top-down подход за търсене на решения в крайни И-ИЛИ-дървета.
 6. Планиране, действие и обучение. Цикъл "Възприемане - Планиране - Действие". Апроксиматично търсене.
 7. Алтернативни формулировки на търсенето и приложения. Проблеми на присвояването. Конструктивни методи. Поправяне на евристика. Оптимиране на функцията.
 8. Обща характеристика на методите за представяне на знания. Какво е знание? Видове знания. Използване на знания. Изисквания към представяне на знанията. Общи знания. Форми на представяне на знания.
 9. Представяне на знания като правила и производствени системи. Правила. Основни компоненти на системите с правила (производствени системи, база данни, множество от правила, интерпретатор). Използване на стратегии за търсене. Стратегия за решаване на конфликти. Възврат. Общи принципи за използване на стратегии за търсене. Контексти. Явно представяне на контролни знания.
 10. Семантични мрежи. Наивни семантични мрежи. Описателни и класификационни системи. Терминологични представителни системи.
 11. Фреймове и скриптове. Фреймове. Скриптове и сценарии.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ