Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Бакалавърски програми Учебни разписания Бизнес информационни технологии БИТ задочно III курс – есенен триместър    English
Факултет по математика и информатика - БИТ задочно III курс – есенен триместър

Последна актуализация: 13.07.2015 г. 

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ
 

Специалност „БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
Курс IIІ  2015/16 уч. г.   есенен (А) триместър

Дати Час Дисциплина и преподавател Зала
12.09.2015 г.
(събота)
0900–1315

 

1400–1815 Лекции Програмиране на Java
проф. д-р Станимир Стоянов

547 к.з.

 13.09.2015 г.
(неделя)
0900–1315 Лекции Програмиране на Java
проф. д-р Станимир Стоянов

547 к.з.

1400–1815  Лекции Програмиране на Java 
проф. д-р Станимир Стоянов
547 к.з. 
14.09.2015 г.
(понеделник )
0900–1315 Упражнения Програмиране на Java, 1а
гл. ас. Иван Димитров
532 к.з.
1400–1815 Упражнения Програмиране на Java, 1б
гл. ас. Иван Димитров
532 к.з.
15.09.2015 г.
(вторник)
0900–1315 Упражнения Програмиране на Java, 2а
гл. ас. Иван Димитров
532 к.з.
1400–1815 Упражнения Програмиране на Java, 1а 
гл. ас. Иван Димитров
532 к.з.
16.09.2015 г.
(сряда)
0900–1315 Упражнения Програмиране на Java, 1б 
гл. ас. Иван Димитров
532 к.з.
1400–1815 Упражнения Програмиране на Java, 2а 
гл. ас. Иван Димитров
532 к.з.
17.09.2015 г.
(четвъртък)
0900–1315 1а, 1б Практика по специалността
547 к.з.
1400–1815 2а Практика по специалността
547 к.з.
18.09.2015 г.
(петък)
0900–1315 1а, 1б Практика по специалността 547 к.з.
1400–1815 2а Практика по специалността 547 к.з.
19.09.2015 г.
(събота)
0900–1315 1а, 1б Практика по специалността 547 к.з.
1400–1815 2а Практика по специалността 547 к.з.
20.09.2015 г.
(неделя)
0900–1315 1а, 1б Практика по специалността 547 к.з.
1400–1815 2а Практика по специалността 547 к.з.
21.09.2015 г.
(понеделник)
 
0900–1315 1а, 1б Практика по специалността 547 к.з.
1400–1815 2а Практика по специалността 547 к.з.
22.09.2015 г.
(вторник)
0900–1315 1а, 1б Практика по специалността 547 к.з.
1400–1815 2а Практика по специалността 547 к.з.
23.09.2015 г.
(сряда)
0900–1315 1а, 1б Практика по специалността 547 к.з.
1400–1815 2а Практика по специалността 547 к.з.
24.09.2015 г.
(четвъртък)
0900–1315 1а, 1б Практика по специалността 547 к.з.
1400–1815 2а Практика по специалността 547 к.з.
25.09.2015 г.
(петък)
0900–1315

Избираема дисциплина 

№ 1 - 547 к.з., № 2 - 441 с.з., № 3 - 531 к.з., № 4 - 432 к.з.,
№ 5 - 532 к.з., № 6 - 533 к.з., № 7 - 436 с.з., № 8 - 431 к.з.,

№ 9 - 434 к.з. , № 10 - 433 к.з.


1400–1815

Избираема дисциплина   

№ 1 - 547 к.з., № 2 - 441 с.з., № 3 - 531 к.з., № 4 - 432 к.з.,
№ 5 - 532 к.з., № 6 - 533 к.з., № 7 - 436 с.з., № 8 - 431 к.з.,

№ 9 - 434 к.з. , № 10 - 433 к.з.


26.09.2015 г.
(събота)
0900–1315

Избираема дисциплина  

№ 1 - 547 к.з., № 2 - 441 с.з., № 3 - 531 к.з., № 4 - 432 к.з.,
№ 5 - 532 к.з., № 6 - 533 к.з., № 7 - 436 с.з., № 8 - 431 к.з.,

№ 9 - 434 к.з. , № 10 - 433 к.з.


1400–1815

Избираема дисциплина  

№ 1 - 547 к.з., № 2 - 441 с.з., № 3 - 531 к.з., № 4 - 432 к.з.,
№ 5 - 532 к.з., № 6 - 533 к.з., № 7 - 436 с.з., № 8 - 431 к.з.,

№ 9 - 434 к.з. , № 10 - 433 к.з.


ЗАБЕЛЕЖКА: Предвиденото време за обучение на студентите от задочната форма
(09
00–1315 и 1400–1815) включва провеждането на 5 учебни часа по 45 минути и 2 почивки
по 15 минути. Времето за провеждане на почивките не е фиксирано и се уточнява между преподавателя и студентите
.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ