Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2011 година протокол № 59 / 22.06.2011    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 59 / 22.06.2011

1. РЕШЕНИЕ: ДС прие: следващото заседание на ФС да е на 29.06.2011 г. (сряда) от 13:00 ч. в заседателната зала.

2. РЕШЕНИЕ: ДС прие следния дневен ред на ФС на ФМИ:

  1. Докторанти.
  2. Разни.
  3. Избор на професор по: професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката (Моделиране във физиката).
  4. Избор на доцент по: професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…; научна специалност 05.07.03. Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

3. РЕШЕНИЕ: ДС прие: да се проведе семинар на ФМИ на 30.06.2011 г. и 01.07.2011 г.  в ЕКО ХОТЕЛ „ЗДРАВЕЦ” (отговорници – доц. Гочева и доц. Крушков).

4. РЕШЕНИЕ: ДС прие: в срок до 29.06.2011 г. доц. Гочева да представи аргументиран доклад до фонд „Научни изследвания” във връзка с това „кой има право за достъп до ISONI”.

5. РЕШЕНИЕ: връчването на диплом за „доктор хонорис кауза” на проф. Руслан Митков ще се проведе на 03.11.2011 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ