Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Информатика (бакалавър) Учебен план Компютърна графика    English
Факултет по математика и информатика - Компютърна графика
Специалност
Форма на оценяване
Дисциплината
се води
Информатика (бакалавър) редовно обучение
изпит
 
Анотация
Основни на компютърната графика. Диалогови графични системи. Геометрично моделиране. Алгоритми за визуализация на тримерни обекти. Анимация.
 
Съдържание
  1. Основни на компютърната графика. Предмет на КГ. Направления в КГ. Геометрична информация. Методология на работа в генеративната КГ. Технически устройства за работа с графична информация. Стандартизация на графичния вход/изход.
  2. Диалогови графични системи. Модел на диалогова графична система - дисплеен, геометричен, структурен, семантичен и диалогов процесори.. Структура на изображението. Обработка на графичен обект. Математически апарат. Визуализация на графични обекти.
  3. Геометрично моделиране. Представящи схеми. Свойства на представящите схеми. Еднозначни представящи схеми - CSG, B-rep, F-rep. Системи за геометрично моделиране.
  4. Алгоритми за визуализация на тримерни обекти. Стандартна система от преобразования. Отрязване. Отстраняване на невидими линии и повърхнини. Модели на осветяване. Генерация на реалистични изображения.
  5. Анимация. Обзор. Математически апарат. Деформации.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ