Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Приложение на информатиката в дескриптивната геометрия    English
Факултет по математика и информатика - Приложение на информатиката в дескриптивната геометрия

 Лектор  доц. д-р Бистра Царева, Самет Караибрямов
Анотация

    Курсът съчетава традиционните форми на обучение с лекции с активното участие на студентите в лабораторни упражнения с компютър или с компютър в домашни условия.

Съдържание

Курсът запознава с:

  1. Основните операции и задачи в аксонометрия и Монжова проекция, базирайки се на обединяващото ги успоредно проектиране на изобразяваните обекти върху равнина  ;
  2. С възможностите на програмата   САМ, написана на C#,  за интерактивно обучение на студентите по геометрия.
Програмата САМ позволява съдаване и на динамичен геометричен  чертеж, но акцентът на нейното приложение в настоящата избираема дисциплина е решаването на задачи за взаимно пресичане на многостени в аксонометрия – заключителна тема в обучението по дескриптивна геометрия. Програмата създава условия за самостоятелно овладяване на нови знания , за изследователска и творческа работа по съставяне на нови задачи . 
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ