Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Математика върху шахматната дъска    English
Факултет по математика и информатика - Математика върху шахматната дъска

 Лектор  доц. д-р Милка Найденова
Анотация

    Разглеждат се известни на специалистите задачи върху шахматната дъска.Това са, например, задачата за еднократното й покриване със стъпките на коня; задачата за „незавъртващия „ се топ; задачата за разполагане върху дъската на осем незаплашващи се дами и други.На някои от задачите се прави обобщение за n x n – дъски. Дава се математическа интерпретация на шахматните построения като се използват алгебра, геометрия и други.

Съдържание
 
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ