Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2010 година протокол № 47 / 09.12.2010    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 47 / 09.12.2010

РЕШЕНИЕ 1: на 15.12.2010 г. (сряда) от 13:00 ч. да се проведе ФС на ФМИ при следния дневен ред: 

  1. Предложение за обявяване на конкурс за „професор” по:
    област на висшето образование 4. Природни науки, математика и  информатика;
    професионално направление 4.5. Математика;
    научна специалност 01.01.04 Математически анализ (Математически анализ 1).
  2. Докторанти.
  3. Разни.

РЕШЕНИЕ 2: да се внесе за разглеждане на ФС на ФМИ предложението за присъждане на почетното звание “ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА” на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” на академик професор дмн Благовест Христов Сендов.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ